Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir mūsų, t.y. UAB “Emideira” (įmonės kodas: 304738320, adresas: Žalgirio g. 4A, Juragių k., LT-53286 Kauno r.) (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje www.emideira.lt (toliau – el. parduotuvė).

1.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis ir pateikdami prekių užsakymą, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

2.2. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adresu atsiunčia užsakymo patvirtinimą.

2.3. Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo, arba jos pasibaigimo šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.

2.4. Kiekviena pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo el. parduotuvės duomenų bazėje, laikantis el. parduotuvės Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje laikydamasis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Jei pirkėjas yra fizinis asmuo (vartotojas), jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais.

3.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti netinkamos kokybės prekę šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis el. parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus, kad užsakyta prekė būtų pakeista panašia arba analogiška preke, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

5. Pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas ir prekių pristatymas 

5.1. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas pradeda vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes Pirkėjo pasirinktu mokėjimo būdu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka apmokėti prekes jų pristatymo / atsiėmimo metu. Pastaruoju atveju pirkimo-pardavimo sutartis pradėdama vykdyti iš karto po jos sudarymo.

5.2. Pirkėjui pasirinkus apmokėti prekes bankiniu pavedimu, jis privalo atlikti mokėjimą per 3 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Per šį terminą Pirkėjui neatlikus mokėjimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

5.3. Pardavėjas prekes paruošia atsiėmimui arba perduoda prekės pristatymo paslaugos teikėjui per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo, o tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka prekes apmokėti pristatymo / atsiėmimo metu – per 3 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Apie tai, kad prekė yra paruošta atsiėmimui / pristatymui Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ir/arba SMS žinute. Tam tikrais atvejais (pvz., kai Pardavėjas neturi Pirkėjo užsakytos prekės sandėlyje) prekės paruošimo terminas gali būti ilgesnis. Apie numatomą prekės paruošimo terminą Pirkėjas visais atvejai informuojamas Pardavėjo pateiktame pranešime apie užsakymo parvirtinimą (Taisyklių 2.2 punktas).

5.4. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo ir prekių pristatymo paslaugos teikėjo (vežėjo / kurjerio). Paprastai prekių pristatymas užtrunka iki 5 darbo dienų nuo prekės perdavimo pristatymo paslaugos teikėjui dienos. Konkretų prekės pristatymo laiką vežėjas / kurjeris suderina su Pirkėju telefonu.

5.5. Tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka prekes gauti į paštomatą / savitarnos terminalą, apie prekės pristatymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir / arba SMS žinute. Pristatytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti per vežėjo / kurjerio nurodytą terminą (papratai šis terminas yra 5-7 dienos).

5.6. Jei Pirkėjas, sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, laiku neatsiima prekių iš paštomato / savitarnos terminalo arba prekių nepavyksta įteikti Pirkėjo nurodytu adresu, pristatymo paslaugų tiekėjas arba Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir / ar būdo. Jei Pirkėjas pakartotinai neatsiima prekių arba jų pakartotinai nepavyksta įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį. Pinigai grąžinami per 7 dienas bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes.

5.7. Tais atvejais, kai Pirkėjas laiku neatsiima prekių iš paštomato / savitarnos terminalo arba prekių nepavyksta įteikti Pirkėjo nurodytu adresu ir Pirkėjas nebuvo atlikęs išankstinio mokėjimo už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta.

5.8. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo termino pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatymas užtrunka dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.9. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju / kurjeriu privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

5.10. Jei Pirkėjas pasirinko prekes atsiimti Pardavėjo adresu, prekes jis privalo atsiimti per 14 dienų nuo pranešimo apie paruoštas atsiėmimui prekes pateikimo Pirkėjui dienos. Pirkėjui neatvykus atsiimti prekių per nurodytą terminą, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta. Jei Pirkėjas buvo iš anksto sumokėjęs už prekes, Pirkėjui grąžinami jo sumokėti pinigai. Pinigai grąžinami per 7 dienas bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes.

5.11. Pirkėjui priimant pristatytas prekes arba jas atsiimant Pardavėjo adresu, prekių pristatymo paslaugos teikėjas arba Pardavėjas gali pareikalauti, jog Pirkėjas pateiktų savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjui atsisakius pateikti asmens tapatybės dokumentą, Pardavėjas arba prekių pristatymo paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti perduoti prekes Pirkėjui.

6. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas

6.1. Per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti su Pardavėju nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, laikydamasis šių sąlygų:

6.1.1. Apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui raštu;

6.1.2. Atsisakęs prekių pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų pristatyti Pardavėjui norimas grąžinti prekės;

6.1.3. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas;

6.1.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo perduota Pirkėjui;

6.1.5. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.1.6. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nepažeistomis etiketėmis;                                                                                                                

6.1.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 5 punktu, pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. Ši nuostata yra taikoma ir kosmetikos prekėms, todėl Pirkėjo grąžinamas kosmetikos prekes Pardavėjas priims tik tuo atveju, jei šios prekės neturės jokių pakuotės pažeidimų bei nebus pažeistos prekės apsauginės plėvelės.

6.1.8. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildyti laisvos formos prašymą grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

6.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties nebuvo laikomasi aukščiau aprašytų sąlygų. Jei yra tenkinamos visos aukščiau nurodytos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus už įsigytą prekę per 7 dienas nuo prekių pristatymo Pardavėjui dienos. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes, nebent Pirkėjas su Pardavėju susitaria kitaip.

6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti netinkamos kokybės prekes, laikydamasis šių sąlygų:

6.3.1. Kreiptis į Pardavėją dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo Pirkėjas turi teisę per įstatyme nustatytą garantinį terminą;

6.3.2. Grąžinant netinkamos kokybės prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti aprašyti prekės kokybės trūkumai bei aiškiai išreikštas Pirkėjo pageidavimas (pvz. pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybes preke, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus);

6.3.3. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo ar keitimo išlaidas padengia Pardavėjas;

6.4. Pirkėjo prašymą dėl netinkamos kokybės prekės grąžinimo Pardavėjas išnagrinėja per 5 dienas nuo prekės pristatymo. Jeigu prašymas tenkinamas (t.y, nustatoma, kad įsigyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų), Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos.

6.5. Nustatęs, kad Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos prekės grąžinimo yra nepagrįstas (prekės kokybė yra tinkama, arba Pirkėjas kreipėsi praėjus prekės garantiniams terminui), Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui atvykti pasiimti prekę. Pirkėjui per 7 dienas neatvykus pasiimti prekės, Pardavėjas turi teisę savo lėšomis grąžinti prekę atgal Pirkėjui ir pareikalauti kompensuoti prekės grąžinimo išlaidas. 

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už prekių užsakymo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas atsako už užsakymo ir/ar registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo užsakymo ir/ar duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar nurodytu telefono numeriu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.